Board of Directors

2022 California Reined Cow Horse Association Directors

Murray Thompson (2021-22), President
(209) 201-8975

Chris Krieg (2022-23), Vice President
(707) 293-5079

Stacy Duesterhaus (2021-22), Secretary
(559) 999-8146

Kristy Johnson (2021-22), Treasurer
(559) 359-5590

Jake Brooks (2022-23)
(559) 799-2558

Shannon Haskins (2021-22)
(209) 329-9119

Tim Johnson (2021-22)
(559) 310-3575

Will Pennebaker (2022-23)
(805) 801-0769

Kristin Tesiny (2022-23)
(661) 714-8696

2022 California Reined Cow Horse Association Committees

Awards, Kristy Johnson & Chris Krieg
(559) 359-5590, (707) 293-5079

Banquet, Chris Krieg & Kristy Johnson
(707) 293-5079, (559) 359-5590

Bylaws & Rules, Jake Brooks &
Murray Thompson (Rules)

(559) 799-2558, (209) 201-8975

Communications, Stacy Duesterhaus &
Murray Thompson

(559) 999-8146, (209) 201-8975

Finance, Murray Thompson &
Stacy Duesterhaus

(209) 201-8975, (559) 999-8146

Membership, Shannon Haskins
(209) 329-9119

Nominating, Kristin Tesiny
(661) 714-8696

Show Operations, Murray Thompson (Coordination), Kristy Johnson (Labor & vendors) & Tim Johnson (Cattle)
(559) 310-3575, (559) 359-5590, (559) 310-3575

Show Planning, Chris Krieg, Will Pennebaker & Murray Thompson
(707) 293-5079, (805) 801-0769, (209) 201-8975

Sponsorship, Jake Brooks & Murray Thompson
(559) 799-2558, (209) 201-8975