Board of Directors

2024 California Reined Cow Horse Association Directors

Chris Krieg (2024-25), President
(707) 293-5079

Kristy Johnson (2023-24), Vice President
(559) 359-5590

Karen Russell (2024-25), Secretary
(559) 967-0559

Neil Porsch (2024-25), Treasurer
(831) 331-5531

Paul Bonnello (2023-24)
(530) 903-0633

Tim Johnson (2023-24)
(559) 310-3575

Will Pennebaker (2024-25)
(805) 801-0769

Ingrid Vangelos (2024-25)
(805) 458-1001

2024 California Reined Cow Horse Association Committees

Awards, Kristy Johnson & Karen Russell
(559) 359-5590, (559) 967-0559

Banquet, Kristy Johnson & Becky Clark
(559) 359-5590

Bylaws & Rules, Will Pennebaker
(805) 801-0769

Communications, Karen Russell 
(559) 967-0559

Finance, Neil Porsch
(831) 331-5531

Membership, Neil Porsch
(831) 331-5531

Nominating, Open

Show Operations, Tim Johnson, Kristy Johnson
(559) 310-3575, (559) 359-5590

Show Planning, Chris Krieg, Paul Bonnello, Will Pennebaker
(707) 293-5079, (530) 903-0633, (805) 801-0769

Sponsorship, Chris Krieg, Ingrid Vangelos
(707) 293-5079, (805) 458-1001