Board of Directors

2023 California Reined Cow Horse Association Directors

Murray Thompson (2023-24), President
(209) 201-8975

Chris Krieg (2022-23), Vice President
(707) 293-5079

Kristin Tesiny (2022-23), Secretary
(661) 714-8696

Kristy Johnson (2023-24), Treasurer
(559) 359-5590

Paul Bonnello (2023-24)
(530) 903-0633

Jake Brooks (2022-23)
(559) 799-2558

Tim Johnson (2023-24)
(559) 310-3575

Will Pennebaker (2022-23)
(805) 801-0769

2023 California Reined Cow Horse Association Committees

Awards, Kristy Johnson & Chris Krieg
(559) 359-5590, (707) 293-5079

Banquet, Chris Krieg & Kristy Johnson
(707) 293-5079, (559) 359-5590

Bylaws & Rules, Jake Brooks &
Murray Thompson (Rules)

(559) 799-2558, (209) 201-8975

Communications, Murray Thompson
(209) 201-8975

Finance, Murray Thompson
(209) 201-8975

Membership, Kristin Tesiny
(661) 714-8696

Nominating, Kristin Tesiny
(661) 714-8696

Show Operations, Murray Thompson (Coordination), Kristy Johnson (Labor & vendors) & Tim Johnson (Cattle)
(209) 201-8975, (559) 359-5590, (559) 310-3575

Show Planning, Chris Krieg, Paul Bonnello, Will Pennebaker & Murray Thompson
(707) 293-5079, (530) 903-0633, (805) 801-0769, (209) 201-8975

Sponsorship, Chris Krieg
(707) 293-5079